Studieproof » Algemene Voorwaarden Studieproof

                         

    Algemene voorwaarden

  1. Naar aanleiding van het intakegesprek, met ouders/verzorgers en leerling , wordt er een contract opgesteld waarin persoonlijke vragen en verwachtingen worden vastgelegd. Huiswerkbegeleiding duurt per leerling 1,5 uur, gedurende twee, drie of vier dagdelen per week. Bijles duurt per leerling 1 uur.
  2. Wanneer je niet aanwezig kunt zijn om welke reden dan ook, moet je dit zo spoedig mogelijk via de mail of sms aan mij doorgeven.
  3. De betaling dient bij aanvang van de eerste les aan mij overgemaakt te worden.
  4. Bij opgave voor huiswerkbegeleiding verbind je je, na een proeftijd van een maand, voor minimaal drie maanden.
  5. Opzeggen van het huiswerkbegeleidingscontract dient minimaal 1 maand van tevoren plaats te vinden, tenzij anders overeengekomen.
  6. Het cursusjaar loopt gelijk met de scholen. De zomervakantie ben ik dicht, gedurende andere vakantie vervallen de groepslessen. Wel is er in overleg de mogelijkheid om individuele begeleiding te krijgen.

 

E-mail: inaoldenburger-beukema@online.nl