Studieproof

Welkom bij Studieproof.

Tegenwoordig wordt er veel gevraagd van basisschoolkinderen.  Door overheidsbezuinigingen is er op school te weinig ondersteuning om het maximale uit iedere leerling te halen. Soms is het dan handig om je kind die een achterstand oploopt op taal-, spelling-, of rekengebied dat ene steuntje in de rug te geven waardoor ze zelfverzekerd verder kunnen groeien in hun cognitieve en sociaal emotionele ontwikkeling. Bijles en goede begeleiding bieden daarbij uitkomst.

Daarnaast vinden veel kinderen het lastig om structuur aan te brengen in hun (school)activiteiten. Het zelf leren plannen en discipline opbrengen blijkt voor veel jongeren een lastige opgave. Concentratie, motivatie, regelmaat en effectieve benutting van de tijd spelen hierbij een grote rol.

Het leren leren is voor veel kinderen een proces waarin zij begeleid kunnen worden. Studieproof werkt samen met de leerlingen en ouders of verzorgers aan het vormgeven van een goed leerproces. De jongere kan op deze manier zelfstandiger en efficiënter zijn schoolperiode doorlopen.  Huiswerkbegeleiding biedt hierbij de uitkomst! 

In de groepen 7-8 van het basisonderwijs  wordt aan rekenen (280 uur) en aan taal/spelling (350 uur) besteed. Er wordt 40 uur besteed aan de taal Engels. Hier wordt in het basisonderwijs voorgekozen omdat ze zich moeten conformeren aan de kerndoelen van het basisonderwijs. Engels is onderbelicht, terwijl er steeds meer tweetalig voortgezet onderwijs wordt aangeboden.  Engels wordt niet getoetst op de basisschool voor de Cito entreetoets en de Cito eindtoets.  Dit alles resulteert in een hiaat in kennis voor het vak Engels richting het voorgezet onderwijs. Om deze achterstand weg te nemen en om te zetten in een voorsprong bied ik een cursus Engels aan die specifiek is afgestemd op basisschoolkinderen in de leeftijd van 10 - 13 jaar.

Binnenkort zal ik daarnaast starten met een cursus Engels voor Bengeltjes. Deze cursus is bedoeld voor basisschoolkinderen in de leeftijd van 5 - 8 jaar.