Studieproof » Soorten begeleiding

Soorten begeleiding

1. Huiswerkbegeleiding
Tijdens deze vorm van begeleiding staat het op peil houden van het huiswerk van de leerling centraal. Ik bied hulp bij het zelfstandig maken van het huiswerk. Daarnaast probeer ik de leerlingen te stimuleren hun werk zelfstandig in te plannen.

2. Bijles
Sommige leerlingen hebben moeite met een bepaald vak of hebben vanwege persoonlijke omstandigheden een achterstand opgelopen. Bijles is dan een prima oplossing voor dit probleem.
De leerling krijgt 60 minuten individueel uitleg en ondersteuning.
Er wordt hierbij gekeken naar het probleem en samen met de leerling maken we een globale opzet hoe we dit probleem gaan aanpakken en wat de duur daarvan is.
Uiteraard is het mogelijk om voor meerdere vakken bijles te krijgen.
Het is gebleken dat de werkdruk voor 'moeilijke' vakken, dankzij bijles afneemt.
Dit kan een positief effect hebben op de andere vakken.

 3. Brugklasbegeleiding
Brugklasbegeleiding is bedoeld voor leerlingen die overstappen van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs.
Doordat leerlingen na het basisonderwijs geconfronteerd worden met allerlei nieuwe vormen van het voortgezet onderwijs, is het van belang een leerling daarin goed te begeleiden.
Bij deze vorm van begeleiding gaan de leerlingen:
- Leren leren;
- Leren een agenda te gebruiken;
- Leren een planning te maken.
Onder leren leren wordt verstaan het  bieden van ondersteuning bij het schrijven van een goede samenvatting. Daarbij wordt bij het leren van talen digitale ondersteuning geboden met begeleidende ondersteuning.
Ik maak gebruik van computers waar oefenmateriaal op staat die de leerlingen kunnen gebruiken bij het leren van, onder andere, vocabulaire en grammaticale onderdelen. 

4. Cursus Engels voor basisschoolleerlingen.

 

 Voor meer informatie kunt u altijd vrijblijvend contact met mij opnemen.