Studieproof » Het intakegesprek

Het intakegesprek

Voordat ik start met het geven van bijles of huiswerkbegeleiding aan uw kind vindt er eerst een intakegesprek plaats.

In het intakgesprek wordt de beginsituatie vastgesteld en de hulpvraag van de ouder(s) en/of verzorger(s) besproken. Er worden doelen opgesteld waar we naar toe willen gaan werken. Tussentijds wordt u altijd op de hoogte gehouden van de vorderingen.

De bijles of huiswerkbegeleiding kan bij de leerling thuis of bij mij aan huis plaatsvinden.  

 

Maak een Gratis Website met JouwWeb