Studieproof » Tarieven

Tarieven  

Huiswerkbegeleiding per week:
1 x per week 60 minuten €  17,50

2 x per week 60 minuten per keer € 32,50

 

Bijles per keer:
Individueel 60 minuten  € 17,50
Aan het intakegesprek zijn geen kosten verbonden.

Cursus Engels :  

9 lessen van 60 minuten inclusief werkboek (in kleur), consumpties en thuisopdrachten bedraagt  € 90,-